Zekat Kimlere Verilir Kimlere Verilmez ?

0
190

Zekat Kimlere Verilir Kimlere Verilmez ?

Allahu Teâlâ Tevbe sûresinin 60. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur:

“Sadakalar (zekatlar) Allah tarafından bir farz olarak ancak şunlar içindir: Fakirler, miskinler, zekat toplayıcıları, kalpleri müslümanlığa ısındırılmak istenenler, mükâtep köleler, borçlular, Allah yolundaki gaziler ve yolda kalmışlar. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.”

Bu ayet-i kerimenin hükmü gereğince zekat şunlara verilir:

1- Fakirler: Nisab miktarı, yani kendilerine zekat düşecek miktarda malı olmayan muhtaç kimselerdir. Bu kişilerin çalıştıkları bir işi olsa bile ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde gelirleri olmadıkça kendilerine zekat verilebilir.

2- Miskinler: Karnını doyuracak kadar yiyeceği bulunmayan yoksul kimselerdir. 

3- Âmiller: Devletçe zekat toplamaya memur edilmiş kimselerdir. Bunlara yaptıkları iş karşılığı zekat verilebilir.

4- Müellefe-i Kulûb: İslam’a yeni girmiş, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir. Bu, İslam’ın yayılmasına büyük bir etkendir.

5- Mükâtep Köleler: Kölelikten kurtulmak, hürriyetine para ile kavuşmak isteyen kimselere zekat verilir.

6- Borçlular: Borcu düşüldükten sonra geriye nisap miktarı malı kalmayan borçlulara da zekat verilir. Borçluyu bir nevi hürriyetini kısıtlayıcı bir durum olan borcundan kurtarmak için zekat verilir ve çok faziletlidir. 

7- Mücahidler: Allah yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nafakadan, silah v.s den mahrum olan gazilerdir. Böyle kimselere de noksanlarını tedarik etmeleri için zekat verilebilir.

8- Yolda Kalmışlar: Yolcu da memleketinden ayrı düşen garip kimsedir. Garip memleketinde zengin dahi olsa, yabancı  yerde ihtiyaç içine düşebilir. İşte muhtaç duruma düşen garibin ihtiyacını karşılamak üzere kendisine zekat verilir. Fakat garip zengin ise onun için en uygun olan, borç alıp sonradan göndermesidir.

İşte zekat, sayılan bu sekiz sınıftan birine verilir.

Kişinin usûl (babası, anası, dedeleri, nineleri..gibi) ve furû’una (yani oğlu, kızı, torunları gibi..) zekat verilmez. Aynı şekilde kişinin karısına, hanımın kocasına zekat vermesi caiz değildir.

Zekat verecek kimse önce akrabalar arasındaki fakirlere, sonra mahallesindeki fakirlere, sonra şehrindeki fakirlere, sonra diğer şehirlerde oturan müslüman fakirlere verir. 

Zekatı bizzat fakirin kendisine vermek şart olduğundan, camii, okul, yol, köprü gibi şeylerin yapımına verilemez. Zekat, malın bulunduğu yerde verilmelidir. Müslüman olmayan zımmîlere zekat verilmesi caiz değildir. Zımmî, müslümanların ülkesinde oturan, onların vatandaşı olan demektir. Bunlara zekat verilemez, sadaka verilir.

Peygamber (s.a.v) Efendimizin soyundan gelenlere zekat verilmez. Çünkü ne de olsa zekat alan, verenden aşağı durumda demektir. O şerefli soydan gelenlere zekat ve sadaka verilmesi onları küçük düşürür. Onlara ancak hediye verilebilir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin