Ana Sayfa Etiketler Din

Etiket: din

İMAN ETMEK

Al­la­hü te­âlâ­nın var ol­du­ğu­na, bir ol­du­ğu­na ve Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın Onun Pey­gam­be­ri ol­du­ğu­na ve Pey­gam­ber­le­ri­nin en üs­tü­nü ol­du­ğu­na ve bu­nun her sö­zü­nün doğ­ru, fâ­ide­li ol­du­ğu­na...

SOHBET – HAZRET-İ HAMZA

Babası Abdülmuttalib; anası Vehib kızı Hâle’dir. Peygamber efendimizden 2 yaş büyük olup, öz amcası ve süt kardeşi idi. Süveybe Hâtun, her ikisine de “süt...

SOHBET – YARDIMA KOŞMAK

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin oğlu Muhammed Mâsûm hazretleri buyuruyor ki: Allahü teâlânın kullarına hizmet etmek için çalışmalıdır. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve âhırette nîmetlere kavuşulacağını...