Sırat Köprüsü

0
327

Sırat Köprüsü

Önce imandan sorulacaktır. İmanı doğru ise birinci duraktan geçecek, doğru değilse Cehenneme düşecektir.

İkinci durakta namazdan sorulacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Kabirde yoyk, Sırat köprüsünü yıldyrım gibi geçiricidir.) [M.Cennet]
(Kıyamette ilkönce namazdan sorulacaktır. Namazı düzgün olanın, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün olmyyanın, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberânî]

[Onun için her müslüman mutlaka namazı kılmalıdır! Namaz dinin direğidir. Direksiz bina olmaz. Namaza önem vermiyenlerin kâfir olacağını bildiren birçok hadis-i ?şerif vardır.]

3. durakta zekâttan,

4. durakta oruçtan,

5. durakta hacdan,

6. durakta ana-baba hakkından, akrabayı gözetip gözetmediğinden,

7. durakta gusledip etmediğinden sorulacaktır.

Hangisinde kusuru varsa, o nisbette Cehennemde yanacak, kusuru olmadyıy yerden kolayca geçecektir.

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

(İnsanlar Cehennem üzerindeki köprüden geçerler. Köprüde dikenli demirler, çengeller ve kancalar vardır. insanları sağdan soldan yakalar. Köprüdeki melekler, “Allahım selamet ver” diye duâ ederler. Halkın bir kısmı köprüyü şimşek gibi, bir kısmı rüzgar gibi, bir kısmı koşan at gibi, bir kısmı koşarak, bir kısmı yürüyerek, bir kysmı emekliyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Asıl Cehennemliklere gelince, bunlar ne ölür, ne de yeni bir hayata kavuşur. Günahkârlar, günahı nisbetinde Cehennemde yandyktan sonra onlara şefaat edilmeye izin verilir.) [Buharî]

(Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Melekler, müminleri kurtarmaya çalyışır. Cebrail aleyhisselam beni belimden tutar. Ben de, “Ya Rabbi ümmetime selamet ver, onlary kurtar” diye duâ ederim. O gün ayağı sürçüp düşen çok olur.) [Beyhekî]

(Servetiyle Allaha itaat eden ve malının hakkını ödiyen kimse, Kyyamette Sırata gelince, malı “Haydi geç, çünkü sen, bende olan Allahın hakkını ödedin” der. Daha sonra malındaki Allah hakkını ödemiyen kimse gelir, malı, “Neden bende olan Allah hakkını ödemedin?” der. O da “Yazık bana, ne yaptım?” diye söylenir.) [Beyhekî]

(Cennete girene kadar, Sıratta göz kırpması kadar bekletilmemeyi isteyen Allahın dini hakkında kendi görüşüyle hiçbir söz söylemesin!) [Kurtubi]

Sıratı geçen müminler iki pınarla karşılaşırlar. Bu pınarın birisinde yykanır, diğerinden de içerler. Böylece maddi ve manevî temizliğe kavuştuktan sonra Cennetin kapysına gelirler. Melekler, Zümer suresinde bildirildiği gibi, (Sizlere selam olsun, hoş geldiniz. Ebedi olarak buraya girin!) derler. Sonra Cennet elbiseleri giydirilir. Hepsi Cennete girer. (S. Ebediyye)

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin