İyilikle Terbiye / Sohbet – Menkıbe / 25 Eylül 2013 – 19 Zilkade 1434

0
116

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur. Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.” (Fussılet, 34,35)

 

 

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Yiğit dediğin, güreşte rakîbini yenen kimse değildir; asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir.” (Buhârî, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107, 108)

 

İbrahim b. Edhem sahrada giderken bir askerle karşılaştı. Asker ona:

“–Mâmur ve meskûn yerler nerede?” diye sordu.

İbrahim mezarlığı işaret etti. Kendisi ile alay edildiğini zanneden asker, İbrahim’in başına şiddetle vurdu, sonra savuşup gitti. Askere:

“–Dövdüğün zât, Horasan zâhidi İbrahim b. Edhem’dir!..” denilince geri döndü. Özür diledi. İbrahim b. Edhem:

“–Sen bana vurunca, ben Allah Teala’dan senin için cennet niyaz ettim!” dedi. Asker:

“–Niçin?” diye sordu. İbrahim:

“–Dövülmeye sabrettiğim için sevab ve ecir aldığım bana bildirilmişti. Onun için bu karşılaşmadan benim kârlı çıkmamı, senin ise zarar görmeni istemedim!..” dedi. (Kuşeyrî, s: 352-353) (Ömer Faruk Demireşik, Ahiret Azığı-2, Erkam Yay.)

 

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Afüvv: Kullarının günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak bir şekilde affeden, amel defterinden günahları silen, hatırlayıp da mahcup olmasınlar diye de kuluna o günahı unutturan demektir.

 

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin