İbâdetlerin Efdali

0
225

yilikleri yaymak, kötülüklere engel olmak lazımdır. Böyle olmasaydı, Allah Peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insanları islâm dînine davet etmez ve dier dinlerin yanlı, bozuk olduunu haber vermezdi ve geçmiPeygamberlere inanmayanları azâblarla helâk eylemezdi. Herkesi kendi hâline bırakır, kimseye birey emir etmez ve inanmayanlara azâb yapmazdı. Cihâdı emretmezdi.

Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i erîflerde cihâd için ve cihâd eden Müslümanlar için ve ehîdler için fazîletler, meziyyetler ne sebebden bildirildi? slâm dümanlıı yapan zâlim krallara haddini bildirmek, onlara sıkıntı vermek ve Allahü teâlânın bu mahlûklarını harâb etmek, niçin emir olundu?

Nitekim insana, kendi nefsine dümanlık etmesini ve nefislerin, Allahü teâlâya düman olduunu bildirdi ve nefis ile cihâd etmee cihâd-ı ekber ismini verdi ve Allahü teâlâ neden rızâsını ve yakınlıını bu cihâda baladı? Allahü teâlâ, niçin nefsleri kendi baına bırakmadı? Demek ki bunlar, Allahü teâlânın dümanlarıdır. Allahü teâlâ, dümanlarından intikâm alınmasını istemekdedir.

Allahü teâlâ nihâyetsiz merhametinden dolayı, evvelâ Peygamberleri sonra bunların yerine, Evliyâyı ve Ulemâyı davetci gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleri ile sevaplarını ve azâplarını bildirerek, özre ve bahâneye yol bırakmadı. Allahü teâlânın irâdesini ve âdetini kimse deitiremez. Hakîkati bilmeyenlerin ve görmiyenlerin sözü ile, nizâm-ı âlem bozulmaz. Allahü teâlâ, isteseydi, herkesi doru yola hidâyet eder, Cennete sokardı. Fakat, ezelde Cehennemi insanla ve cinle doldurmak istedi. Allahü teâlânın büyüklüünü anlayabilen bir kimse, Ona sebebini soramaz.

Peygambere “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi olan, insanları davet etmekte ve emr-i ma’rûf, nehy-i münker etmekde de tâbi olur. Bunları yapmayan, Ona tâbi olmudeildir. Allahü teâlânın dümanı olmasaydı, (Bud-ı fillâh) farz olmazdı. nsanı Allahü teâlâya yaklatıran eylerin birincisi olmazdı. manın tamamlayıcısı olmazdı. Allahü teâlânın rızâsının ve sevgisinin husûlüne sebeb olmazdı. Peygamberimiz bâdetlerin efdali, müslimânları müslimân oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir oldukları için, sevmemektir” buyurdu.

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin