Amenerrasulü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu / Faziletleri

5
648

AMENERRASULÜ SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI;

 • Amennerresulü okunan eve 3 gün şeytan girmez
 • Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.
 • ALLAH’ın himayesine girer.
 • Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
 • Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur

amenerrasulu

AMENERRASULÜ DUASININ OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve Ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, Rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ:

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.  Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et.

[mom_video type=”youtube” id=”vTJ7ycgYpCE”]

 

AMENERRASULÜ DUASININ FAZİLETLERİ

Hz. Ömer (Radıyallahü Anhüma) ve Hz. Ali (Radıyallahü Anhüma) şöyle buyurdular; “Surei Amenerrasulü’nün son iki ayetini okumadan yatan bir adamı, akıl sahibi olarak görmedim.”

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki; “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Miraç’ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi, beş vakit namaz, ikincisi, Amenerrasulü, üçüncüsü, ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.”

Ukbe bin Amir (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir. “Bakara suresinin sonundaki iki ayeti, “Amenerrasulü’yü” başından sonuna kadar sık sık okuyunuz. Çünkü Allah, onlarla Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i mümtaz kılmıştır.”

İmam Nevevi (Rahimehullah dedi ki; “Bu ayeti kerimeleri okumak, geceyi ihya etmeye kafidir. Bazıları da kötülüklerden korunmasına kafi gelir, demişlerdir.”

Bedreddin Ayni (Rahimehullah) dedi ki; “Amenerrasulü’yü okuyanlar için, bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.”

İbni Abidin (Rahimehullah) dedi ki; “Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır.”

 

AMENERRASULÜ DUASININ FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki; “Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildi: Fatiha, Ayete’l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi.”

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki; “Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü) ‘dür.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”

Efendimiz’in buyurduğu gibi bu iki ayeti bir hafta içinde bilmiyorsak önce kendimiz öğrenelim sonra eşlerimize, çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka okuyalım inşallah.

Dipnotlar ;
    Dârimi, Fedailül-Kuran, 14; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/147, 151, 5/180; Hakim, elMüstedrek, 1/562; Suyuti Cami’ussağir, 2/209,no.1731
    Suyuti, Cami’ussağir, 927; ali el-Müttaki, Kenzül-Ummal, 2504
    Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/151; suyuti, Cami’ussağir, 1/586, no.1172
    Buhari, Fedailül-Kuran, 10, 27, 34; Megazi, 12;Müslim, Müsafirin 255,256;Ebu Davud, Ramazan, 9; Tirmizi, Sevabü’l-Kuran,4
    Suyuti, Cami’ussağir, 1/64, no.27; deylemi, Müsnedül-Firdevs
    Tirmizi, Fedailül-Kuran, 4; Darimi, Fedailül-Kuran, 14, no.3390;Hakim, Müstedrek, 1/562, 2/260; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/460
    Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/11
    Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/121;Darimi, Fezail’l-Kuran, 14, no.3385
    Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/464; Darimi, Fewzailü’l-Kuran, 14, no.3386
    Darimi, Fezailü’l-Kuran, 14, no.3389

 

Hafız Yetiştiriyorum

5 YORUMLAR

 1. sayfanız sade ve güzel .Allah razı olsun . Çok kötü durumdayım büyücülük yapan mahlukatları olan ayrıldığım insan ve anası cinci çıktı, bana yapmadıkları kalmadı. ALLAH rızası için koruma istiyorum her yolu deniyorum hocalardan şaştım perişanım. Maddi manevi zordayım. ben bozduruyorum onlar yaoıyor yokmu bu kafirlere karşı bana yardım edecek Allah kulu

  .

  • Allah ım sana sığındım. De !

   Ve şunu tavsiye ederim ;

   Rabbi inniy messaniyeş şeytanu binus bin ve azap….. olan duayı bul ve oku ! Yüz defa ! Günlük oku ve ezberle !

   Şifa Allah tan !

   Amener Resulü, Kevser, Ayetel Kürsi, Fatiha oku gün içinde !

   Felak ve Nas ı 7,14,21 gibi katları olarak oku. Devam ederse katları artır. 7 defa ile başla olmazsa 14 er olmazsa 21 er gibi.

   Ve sana yapılanın, bunun seni hiç etkilemediğini beynine nakşet.

   Ve sadece gülerek tebessüm et.

   Unutma sen Allah kul u değil Allah a ait bir kulsun ! Ve herkes öyledir.
   Kişilerden hiçbirşey bekleme sadece Allah tan iste sadece Allah tan.

   B nin sırrını araştır.

   Her şey de bir hayr vardır unutma :))

 2. ALLAH AZZE VE CELLE BU SİTEYİ KURANDAN EMEĞİ GEÇENDEN BU SİTE İÇİN ELİNİ KOLUNU OYNATIP DİLİNİ KULLANIP AZALARI İLE BU SİTE İÇİN ÇABA GÖSTEREN KİM VARSA HEPSİNDEN RAZI OLSUN …..

Bir yorum ekleyin